תעודת הערכה "מפקד זרוע היבשה" 2019

תעודת הערכה "מפקד זרוע היבשה"