חברות מיוצגות - SSI Locators, ארה''ב

SSI Locators

חברת (SSI (SubSurface Instruments, המפתחת הבלעדית של מאתר התשתיות הייחודי - AML, אשר מסוגל לאתר את כל סוגי התשתיות, כולל פלסטיק\PVC!

כמו-כן, בין מוצרי החברה נמנים גם מאתר השוחות המקצועי - ML-3, מאתרי נזילות (קורולטורים) ועוד..