חברות מיוצגות - WinCan, שוויץ

WinCan, שוויץ

חברת WinCan השיווצרית, מפתחת התוכנות המתקדמות בעולם להנפקת, ניהול וניתוח דוחות מתקדמים לצנרות ותשתיות מים וביוב

תכנת WinCan היה התכנה הנפוצה והנמכרת באירופה לתחומי הפקת דוחות צילום, סקירה ומיפוי תשתיות מים וביוב, והיא התכנה היחידה אשר מוכרת באופן רשמי בארץ לביצוע עבודות אלו.